google-site-verification=O0XDgdhNGl80vVKUoDErHwb4id_WZxLgG9Lpf1cvfoU Služby - Vedení účetnictví v České Republice | Accounting service in the Czech Republic | Бухгалтерские услуги в Чехии

   Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Naše společnost se specializuje na poradenství spojené s vedením účetnictví.

Vedení účetnictví pro právnické a fyzické osoby.

Právnickým osobám poskytujeme komplexní služby:

 • vedení účetních knih;
 • evidence vydaných a přijatých faktur;
 • kontrola úhrad faktur;
 • správa majetku společnosti;
 • vedení pokladních operací;
 • zpracování daňových přiznání k DPH (měsíčně i čtvrtletně);
 • zajišťování komplexní agendy zpracování a podání všech daňových přiznání.

Pro fyzické osoby vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu:

 • vedení účetního deníku;
 • evidence pokladních operací;
 • sestavení řádné účetní závěrky;
 • vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení.

 

Služby vedení mzdové agendy.

 • Vedení a zpracování veškeré personální agendy;
 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců společnosti na správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně;
 • Zpracování mezd, provedení zúčtování daní, vypracování měsíčních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny;
 • Sestavení roční mzdové uzávěrky;
 • Příprava výplatní listiny a výplatních lístků;
 • Účast při kontrolách prováděných orgány státní správy.

 

Ostatní služby.

   Kromě základních účetních služeb poskytuje společnost Accountant consulting Prague s.r.o. i další služby spojené s podnikatelskou činností právnických a fyzických osob na území České republiky:

 • Registrace společností na finančním úřadu, na zdravotní pojišťovně a na správě sociálního zabezpečení;
 • Poradenství v právních otázkách souvisejících s hospodářskou činností společnosti;
 • Zastupování na základě plné moci při kontrolách prováděných orgány státní správy;
 • Registrace nových společností;
 • Správa datové schránky (DS);
 • Poradenské služby v oblasti financí a zdanění.

Accountant consulting Prague s.r.o. na Firmy.cz © 2008 – 2021 Accountant consulting Prague s.r.o. All Rights Reserved.