google-site-verification=O0XDgdhNGl80vVKUoDErHwb4id_WZxLgG9Lpf1cvfoU Cena - Vedení účetnictví v České Republice | Accounting service in the Czech Republic | Бухгалтерские услуги в Чехии

Spolupráce na dlouhodobé bázi - měsíční paušál dle dohody s klientem.

Jednorázové sestavení účetní závěrky - 1.000 Kč/hod.

Cena jedné účetní položky - 22 Kč (při zpracování dokladů v Kč).

Cena jedné účetní položky - 27 Kč (při zpracování dokladů v cizí měně).

Zpracování mezd do 25 zaměstnanců - 250 Kč/zam./měsíc.

Přihlášení nebo odhlášení zaměstnance na správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně - 650 Kč.

Sestavení řádné účetní závěrky pro právnické osoby - 3.000 Kč.

Sestavení řádné účetní závěrky pro fyzické osoby včetně vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení - 2.000 Kč.

Sestavení přiznání k dani silniční - 1.000 Kč.

Sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty včetně vypracování souvisejících příloh - 750 Kč.

Kontrolní hlášení - 850 Kč.

Roční mzdová uzávěrka - 800 Kč.

Správa datové schránky - 300 Kč/měsíc.

Zastupování společnosti v daňovém řízení, komunikace se správcem daně a jinými státními orgány - 650 Kč/hod.

Ekonomické a finanční poradenství - 600 Kč/hod.

Accountant consulting Prague s.r.o. na Firmy.cz © 2008 – 2021 Accountant consulting Prague s.r.o. All Rights Reserved.