Spolupráce na dlouhodobé bázi - měsíční paušál dle dohody s klientem.

Jednorázové sestavení účetní závěrky - od 1.000 Kč/hod.

Zavedení účetní jednotky - od 1.500 Kč.

Cena jedné účetní položky - 22 Kč (při zpracování dokladů v Kč).

Cena jedné účetní položky - 27 Kč (při zpracování dokladů v cizí měně).

Zpracování mezd do 25 zaměstnanců - 250 Kč/zam./měsíc.

Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, srážková daň - od 900 Kč.

Přihlášení nebo odhlášení zaměstnance na správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně - od 700 Kč.

Sestavení řádné účetní závěrky pro právnické osoby - od 3.500 Kč.

Sestavení řádné účetní závěrky pro fyzické osoby včetně vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení - od 3.000 Kč.

Zpracování statistických výkazů - 500 Kč/měsíc, 2.000 Kč/rok.

Sestavení přiznání k dani silniční - 500 Kč/auto.

Sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) - 850 Kč.

Kontrolní hlášení, souhrnné hlášení - 750 Kč.

Sestavení přiznání k dani z nemovitých věcí - 2.000 Kč.

Roční mzdová uzávěrka - 800 Kč.

Správa datové schránky - 300 Kč/měsíc.

Zastupování společnosti v daňovém řízení, komunikace se správcem daně a jinými státními orgány - 1.000 Kč/hod.

Ekonomické a finanční poradenství nad rámec vedení účetnictví - 1.000 Kč/hod.